Tải Debian 9.1 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ này giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 51000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 9.1. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 22 Tháng Bảy 2017. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[12 Th8 2017] DebConf17 khép lại tại Montreal và công bố ngày diễn ra DebConf18
[22 Th7 2017] Updated Debian 9: 9.1 released
[22 Th7 2017] Updated Debian 8: 8.9 released
[18 Th6 2017] Debian Edu / Skolelinux Stretch — một giải pháp Linux toàn diện cho trường học của bạn
[17 Th6 2017] Đã phát hành Debian 9 Stretch
[06 Th5 2017] Updated Debian 8: 8.8 released

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[19 Th8 2017] DSA-3948 ioquake3 - security update
[18 Th8 2017] DSA-3947 newsbeuter - security update
[18 Th8 2017] DSA-3946 libmspack - security update
[17 Th8 2017] DSA-3945 linux - security update
[17 Th8 2017] DSA-3944 mariadb-10.0 - security update
[14 Th8 2017] DSA-3943 gajim - security update
[13 Th8 2017] DSA-3942 supervisor - security update
[13 Th8 2017] DSA-3941 iortcw - security update
[13 Th8 2017] DSA-3940 cvs - security update
[12 Th8 2017] DSA-3939 botan1.10 - security update
[12 Th8 2017] DSA-3938 libgd2 - security update
[12 Th8 2017] DSA-3937 zabbix - security update
[10 Th8 2017] DSA-3936 postgresql-9.6 - security update
[10 Th8 2017] DSA-3935 postgresql-9.4 - security update
[10 Th8 2017] DSA-3934 git - security update
[10 Th8 2017] DSA-3933 pjproject - security update
[10 Th8 2017] DSA-3932 subversion - security update
[10 Th8 2017] DSA-3930 freeradius - security update
[10 Th8 2017] DSA-3929 libsoup2.4 - security update
[10 Th8 2017] DSA-3928 firefox-esr - security update
[07 Th8 2017] DSA-3927 linux - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.