Tải Debian 9.2 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ này giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 51000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 9.2. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 07 Tháng Mười 2017. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[07 Th10 2017] Updated Debian 9: 9.2 released
[12 Th8 2017] DebConf17 khép lại tại Montreal và công bố ngày diễn ra DebConf18
[22 Th7 2017] Updated Debian 9: 9.1 released
[22 Th7 2017] Updated Debian 8: 8.9 released
[18 Th6 2017] Debian Edu / Skolelinux Stretch — một giải pháp Linux toàn diện cho trường học của bạn
[17 Th6 2017] Đã phát hành Debian 9 Stretch

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[19 Th10 2017] DSA-4001 yadifa - security update
[17 Th10 2017] DSA-4000 xorg-server - security update
[16 Th10 2017] DSA-3999 wpa - security update
[11 Th10 2017] DSA-3998 nss - security update
[10 Th10 2017] DSA-3997 wordpress - security update
[10 Th10 2017] DSA-3996 ffmpeg - security update
[10 Th10 2017] DSA-3995 libxfont - security update
[07 Th10 2017] DSA-3994 nautilus - security update
[06 Th10 2017] DSA-3993 tor - security update
[06 Th10 2017] DSA-3992 curl - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.