Tải Debian 8.8 về (Cài đặt máy tính 32/64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ này giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 43000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 8.8. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 06 Tháng Năm 2017. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[06 Th5 2017] Updated Debian 8: 8.8 released
[25 Th4 2017] Tắt các dịch vụ FTP công
[17 Th4 2017] Bản tuyên bố về việc Dmitry Bogatov bị bắt giữ
[14 Th1 2017] Updated Debian 8: 8.7 released
[03 Th10 2016] Một số đóng góp giúp tăng cường độ tin cậy của cơ sở hạ tầng cốt lõi của Debian
[27 Th9 2016] Dự án Debian tiếc thương trước sự ra đi của Kristoffer H. Rose

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[19 Th5 2017] DSA-3859 dropbear - security update
[19 Th5 2017] DSA-3858 openjdk-7 - security update
[18 Th5 2017] DSA-3857 mysql-connector-java - security update
[18 Th5 2017] DSA-3856 deluge - security update
[18 Th5 2017] DSA-3855 jbig2dec - security update
[15 Th5 2017] DSA-3853 bitlbee - security update
[14 Th5 2017] DSA-3854 bind9 - security update
[13 Th5 2017] DSA-3852 squirrelmail - security update
[12 Th5 2017] DSA-3851 postgresql-9.4 - security update
[12 Th5 2017] DSA-3850 rtmpdump - security update
[12 Th5 2017] DSA-3849 kde4libs - security update
[10 Th5 2017] DSA-3848 git - security update
[09 Th5 2017] DSA-3847 xen - security update
[09 Th5 2017] DSA-3846 libytnef - security update
[08 Th5 2017] DSA-3845 libtirpc - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.