Tải Debian 8.7 về (Cài đặt máy tính 32/64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ này giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 43000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 8.7. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 14 Tháng Giêng 2017. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[14 Th1 2017] Updated Debian 8: 8.7 released
[03 Th10 2016] Một số đóng góp giúp tăng cường độ tin cậy của cơ sở hạ tầng cốt lõi của Debian
[27 Th9 2016] Dự án Debian tiếc thương trước sự ra đi của Kristoffer H. Rose
[17 Th9 2016] Updated Debian 8: 8.6 released
[09 Th7 2016] DebConf16 đã kết thúc ở Cape Town và công bố ngày diễn ra DebConf17
[02 Th7 2016] Debian Edu / Skolelinux Jessie — giải pháp Linux toàn diện dành cho trường học của bạn

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[24 Th2 2017] DSA-3793 shadow - security update
[23 Th2 2017] DSA-3792 libreoffice - security update
[22 Th2 2017] DSA-3791 linux - security update
[16 Th2 2017] DSA-3790 spice - security update
[15 Th2 2017] DSA-3789 libevent - security update
[13 Th2 2017] DSA-3788 tomcat8 - security update
[13 Th2 2017] DSA-3787 tomcat7 - security update
[13 Th2 2017] DSA-3786 vim - security update
[09 Th2 2017] DSA-3785 jasper - security update
[09 Th2 2017] DSA-3784 viewvc - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.