Tải Debian 8.7 về (Cài đặt máy tính 32/64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ này giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 43000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 8.7. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 14 Tháng Giêng 2017. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[14 Th1 2017] Updated Debian 8: 8.7 released
[03 Th10 2016] Một số đóng góp giúp tăng cường độ tin cậy của cơ sở hạ tầng cốt lõi của Debian
[27 Th9 2016] Dự án Debian tiếc thương trước sự ra đi của Kristoffer H. Rose
[17 Th9 2016] Updated Debian 8: 8.6 released
[09 Th7 2016] DebConf16 đã kết thúc ở Cape Town và công bố ngày diễn ra DebConf17
[02 Th7 2016] Debian Edu / Skolelinux Jessie — giải pháp Linux toàn diện dành cho trường học của bạn

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[22 Th3 2017] DSA-3814 audiofile - security update
[19 Th3 2017] DSA-3813 r-base - security update
[18 Th3 2017] DSA-3812 ioquake3 - security update
[18 Th3 2017] DSA-3811 wireshark - security update
[15 Th3 2017] DSA-3810 chromium-browser - security update
[14 Th3 2017] DSA-3809 mariadb-10.0 - security update
[13 Th3 2017] DSA-3808 imagemagick - security update
[12 Th3 2017] DSA-3807 icoutils - security update
[10 Th3 2017] DSA-3806 pidgin - security update
[08 Th3 2017] DSA-3805 firefox-esr - security update
[08 Th3 2017] DSA-3804 linux - security update
[08 Th3 2017] DSA-3803 texlive-base - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.